Skip to content

  Erhvervserfaring

  Med udgangspunkt i kommunikationsstrategien og det godkendte budget udarbejder jeg årligt en aktivitetsplan for de kundevendte aktiviteter, der skal gennemføres. Kommunikation og kundeoplevelser er helt centrale elementer i strategien og skal være med til at sikre, at kundernes kendskab til Renosyd og deres kundskaber ift. sortering af affald øges. Formålet er at ændre kundernes opfattelse af affald til, at affald har værdi. Aktiviteter, formål og udbytte af kundeoplevelserne kan ses her Værdifulde kundeoplevelser.pdf

  Arbejdsopgaverne ligger indenfor følgende områder:

  • Undervisnings- og coachingaktiviteter for Renosyds medarbejdere
  • Kundevendte missioner og events, hvor Renosyd deltager på festivaller, messer, udstillinger, sportsarrangementer, erhvervsarrangementer, city-arrangementer mv.
  • Åbent Hus arrangementer, arrangementer og nudging på genbrugspladserne eller andre arrangementer, der afholdes hos Renosyd
  • Aktiviteter ift. børn og unge
  • Konceptudvikling og implementering af adfærdsregulerende affaldstiltag (skoler, institutioner, virksomheder, det offentlige rum)

  Leder af to spisesteder på Nordsømuseet med 30-40 ansatte, persona-leansvarlig og ansvarlig for drift og budget. Opsagde stillingen i forbindelse med uddannelse på Aalborg Universitet, bachelor i erhvervsøkonomi, HA

  Producerede sund og varieret frokostmad, primært rettet mod skolebørn, hvor forældre bestilte på en hjemmeside og maden blev leveret til skolerne. Udbød også konceptet til medarbejdere på arbejdspladser, hvor der ikke var tilknyttet kantineordning. Ophørte pga. manglende målopfyldelse.

  Ansvarlig for målsætning og målopfyldelse af salg i Privat Kundeservice. Planlægning og udførelse af kick-offs forud for salgskampagner og udarbejdelse af salgsfremmende hjælpeværktøjer til ledergruppen samt coaching af ledergruppen. Opsagde stillingen i forbindelse med opstart af egen virksomhed.

  Daglig leder af kundeservice med ca. 25 medarbejdere, hvor fokus var coaching. Blev i denne forbindelse omtalt flere gange i TDC's nyhedsblad, da resultatet af coach-forløbene dels blev høj score i forbindelse med medarbejdertilfredsheds-analyse og dels medførte en meget positiv udvikling af produktivitetsmålingerne i afdelingen.

  Administrativ medarbejder, uddannelseskonsulent, instruktør (undervisning).

  TILBAGE TIL TOPPEN
  Værdifulde kundeoplevelse 

   

   

  FOTO: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, Smuk Fest 2015

  TILBAGE TIL TOPPEN

  Kundeoplevelser 2013-2015

  Renosyds strategi "Fra affald til værdi" indeholder et strategisk mål om at skabe kundeoplevelser med affald. Rapporten 'Værdifulde Kundeoplevelser' synliggør, hvordan man kan bruge oplevelsesøkonomiske virkemidler til at skabe opmærksomhed og engagement med, for derigennem at få kunderne til at involvere sig. Rapporten viser tiltag, aktiviteter og projekter, herunder hvordan kommunikationsindsatsen har været og hvilke opnåede resultater og priming, det har bevirket.

  Hent raporten "Fra affald til værdi"

  Generelt kan jeg godt lide at have mange bolde i luften på én gang, jeg trives med at være med til vise vejen eller retningen og så har jeg det sådan, at der altid er nye veje og nye muligheder...  
  TILBAGE TIL TOPPEN

  Uddannelse

  Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi har uddannet mig til at være entreprenant og innovativ aktør på forskellige scener i varierende sammenhænge. Med fag som antropologi, kulturelle strategier, design, projektledelse og branding i et oplevelsesøkonomisk perspektiv er jeg i stand til at skabe merværdi, såvel symbolsk, emotionel og økonomisk, og på den måde skabe interventioner og designløsninger af bl.a. oplevelsesøkonomisk karakter.

  Bachelor i Erhvervsøkonomi (HA), hvor jeg i bacheloropgaven skrev om betingelserne for innovative virksomheder under en finanskrise, herunder en diskussion af de entrepreneurielle muligheder, der både eksisterer og ikke eksisterer under sådanne forhold.

  Kurser

  TILBAGE TIL TOPPEN

  Fritid

  TILBAGE TIL TOPPEN
  TILBAGE TIL TOPPEN